Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

Техніко-економічне обгрунтування закупівлі: «Міжміські транспортні послуги по перевезенню наземним транспортом населення Коломацької ТГ»

Дата: 05.02.2024 11:04
Кількість переглядів: 65

Техніко -економічне обгрунтування

Предмет закупівлі:

МІЖМІСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ НАСЕЛЕННЯ КОЛОМАЦЬКОЇ ТГ (Послуги перевезення) Згідно ДК 021:2015 - 60140000-1 «Нерегулярні пасажирські перевезення»

 Процедура закупілі  - відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-01-29-001808-a

Ідентифікатор плану закупівлі:

UA-P-2024-01-29-000552-b

 

 Інформація про замовника

Найменування замовника: Відділ соціального захисту населення та надання адміністративних послуг Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області

 Код ЄДРПОУ: 44746382

Адреса: 38742 Україна Полтавська область с. Коломацьке вул.Центральна, будинок 54

Предмет закупівлі:

 Відділ соціального захисту населення та надання адміністративних послуг Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області проводити процедуру відкритих торгів  з особливостями за предметом «МІЖМІСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ НАСЕЛЕННЯ КОЛОМАЦЬКОЇ ТГ (Послуги перевезення) Згідно ДК 021:2015 - 60140000-1 «Нерегулярні пасажирські  перевезення», для забезпечення перевезення пільгових категорій населення  НАСЕЛЕННЯ КОЛОМАЦЬКОЇ ТГ.

Проєкт договору виклдаено  у Додатоку №3 до тендерної документації ПРОЄКТ ДОГОВОРУ №

про закупівлю послуг

__. _____________________  " ________________  " ___________________  2024 р.

_________________________________________  , особі ________________________  що діє на підставі ________________________________________  (далі - ЗАМОВНИК), з однієї сторони, і

_______________________________________  , в особі _______________________________  , який діє на підставі______________________________ (далі - УЧАСНИК), з іншої сторони, разом - Сторони,

уклали цей Договір про таке (далі - Договір):

 1. Предмет Договору
 1. УЧАСНИК зобов'язується протягом 2024 року надавати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.
 2. Найменування послуги:
 1. МІЖМІСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ
  НАСЕЛЕННЯ КОЛОМАЦЬКОЇ ТГ (Послуги перевезення) Згідно ДК 021:2015 - 60140000-1
  «Нерегулярні пасажирські перевезення»
  1. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
 1. Якість послуг
 1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій пропозиції та вимогам діючого законодавства України.
 1. Ціна Договору
 1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. ( _________________________  ) з ПДВ.
 2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
 3. У Замовника виникають бюджетні зобов'язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків визначених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Особливості), зокрема:
 1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.
 2. Погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.
 3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
 4. Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
 5. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).
 6. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.
 7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
 8. зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
 1. Ціна Договору визначається з урахуванням податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат.
 1. Порядок здійснення оплати
 1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату послуг.
 2. Замовник здійснює оплату за надані послуги в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за наданні послуги здійснюються на підставіст.49 Бюджетного кодексу України з відтермінуванням платежу до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на розрахунковий рахунок.
 3. До рахунку додається акт наданих послуг.
 1. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг: до 31 грудня 2024 року.

 1. Місце надання послуг: Україна, 38742 Україна Полтавська область с. Коломацьке вул. Центральна, буд. 54, відповідно до наданих маршрутів., відповідно до наданих маршрутів.
 1. Права та обов'язки сторін
 1. Замовник зобов'язаний:
 1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
 2. приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг.
 1. Замовник має право:
 1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;
 2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
 3. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
 4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:

 1. забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
 2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
 1. Учасник має право:
 1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
 2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох днів з дня невиконання Замовником свої зобов'язань.
 1. Відповідальність сторін
 1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
 2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції.
 3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
 4. За порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості послуг Учасник сплачує на користь останнього штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.
 5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.
 1. Обставини непереборної сили
 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які роблять неможливими виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха або сезонних природних явищ, зокрема, таких як замерзання моря, проток, портів і т.п., закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, втручанням з боку влади, громадським безпорядкам, тощо).
 2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
 3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються вповноваженими органами на надання такої інформації в залежності від ситуації, а саме: (на вибір) Кабінет Міністрів України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів України, місцеві органи влади, (Митної служби України) Міністерства доходів та видатків України, Торгово- промислова палата, СЕС, Державна автоінспекція, тощо.
 4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору без сплати індексу інфляції.
 1. Вирішення спорів
 1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
 2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
 1. Строк дії Договору
 1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 1. Інші умови
 1. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі п.19 Особливостей.
 2. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору; сума, що визначена у договорі; місце та строк надання послуг; строк дії договору.
 3. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені п.19 Особливостей, про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».
 4. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про публічні закупівлі» та Особливостей, вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

ХІІ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1Сторони підтверджують, що при виконанні цього договору Сторони, а також їх афілійовані особи, та працівники зобов'язуються: - дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно- правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; - вживання всіх можливих заходів, які є необіжними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; - не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь яких осіб за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди

(обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

 1. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі договір, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

XIII. Додатки до договору

13.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Специфікація;

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

УЧАСНИК:

 

м.п.

ЗАМОВНИК:

 

м.п.

Додаток № 1 до договору №              

від «          »                                    2024 р.

Специфікація

МІЖМІСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ
НАСЕЛЕННЯ КОЛОМАЦЬКОЇ ТГ (Послуги перевезення) Згідно ДК 021:2015 - 60140000-1
«Нерегулярні пасажирські перевезення»

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Кількість послуг

Ціна за одиницю з або без ПДВ, грн

Всього з або без ПДВ, грн

1

 

Послуга

1

 

 

РАЗ

ОМ (цифрами та прописом)

 

 

 

 

УЧАСНИК:

ЗАМОВНИК:

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора