A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

Економічне обгрунтування застосування процедур відкритих торгів, щодо закупівлі Нафта і дистиляти - за кодом CPV за ДК 021:2015 -09130000¬9 (Бензин А-95, відповідний код за ДК 021:2015 - 09132000-3- Бензин)

Дата: 24.08.2023 11:29
Кількість переглядів: 34

Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЛОМАЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Код ЄДРПОУ: 42128580

Адреса: 38742 Україна Полтавська область с. Коломацьке вул. Центральна, буд. 54

 

Аналізуючи ринок ПММ за допомогою відкритих інформаційних джерел, зокрема систему електронних закупівель прозорро було сформовано очікувану вартість закупівлі 195 500 грн за 3500л. бензину А-95

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-22-008772-a 

ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2023-08-22-001780-a

 

 

                                                                                                                                  Додаток 5

до тендерної документації

 

 

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу

С Коломацьке

               2023 року

 

___________________________  (в подальшому поіменоване як Продавець) в особі ______ , що діє на підставі ____________________ , з однієї сторони та_________________________________

(в               подальшому               поіменоване               як               Покупець)               в               особі

з другої сторони, які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, уклали цей договір про наступне (надалі - Договір):

 1. Предмет договору
  1. Продавець зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в цьому Договорі Нафта і дистиляти - за кодом CPV за ДК 021:2015 -09130000-9 (Бензин А-95 , відповідний код за ДК 021:2015 - 09132000-3- Бензин, Дизельне паливо, відповідний код за ДК 021:2015 - 09134200-9 -Дизельне паливо ), а Покупець - прийняти і оплатити такий товар в порядку та на умовах, вказаних у цьому Договорі та додатках (додаткових договорах) до нього.

Продавець зобов'язується забезпечити збереження придбаного Покупцем у Продавця Товару, а Покупець зобов'язується своєчасно отримати Товар зі зберігання згідно умов вказаних у цьому Договорі та додатках (додаткових договорах) до нього.

  1. Товарами за цим Договором є:

№п/п

Найменування

Кількість, л.

Ціна за 1 літр, грн. з ПДВ

Вартість, грн з ПДВ

1

Бензин А-95

3500

 

 

Загальна вартість, грн *

 

*Включає вартість зберігання Товарів.

 

 1. Якість товару
  1. Продавець повинен передати (поставити) Покупцеві Товар (товари), якість яких відповідає чинному Технічному регламенту щодо таких товарів, який діє на території України, що підтверджується паспортом якості товару.
 2. Ціна товару. Сума Договору
  1. Передача (поставка) Товарів здійснюється за цінами, що встановлені цим Договором (п. 1.2.). В ціну Товарів включається вартість послуг зберігання Товару, податок на додану вартість та інші обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством.
  2. Загальна сума цього Договору складається з вартості усіх Товарів, що були передані (надані) Покупцю на підставі цього Договору. Вартість фактично поставлених Товарів, яка вказується у видаткових накладних, розрахована в національній валюті України - гривні.
 3. Порядок здійснення оплати
  1. Розрахунки за товар проводяться згідно підписаної Сторонами видаткової накладної при наявності фінансування.
  2. Покупець зобов'язується повністю оплатити вартість переданого у його власність (поставленого) Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання сторонами видаткової накладної на переданий у власність (поставлений) Товар, шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорі.
  3. Моментом здійснення Покупцем оплати вважається момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
 4. Поставка товарів
  1. Строк (термін) поставки (передачі) Товарів: Товари поставляються за цим Договором протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати його підписання згідно заявки Покупця.
  2. Право власності на Товар та усі ризики пошкодження чи втрати Товару переходять від Продавця до Покупця у момент підписання Сторонами видаткових накладних. Датою поставки вважається дата підписання Сторонами видаткових накладних.
  3. Продавець зобов'язаний забезпечити зберігання придбаного Покупцем Товару протягом 360 (триста шістдесяти) календарних днів з дати поставки (далі - строк зберігання). Видача Товару зі зберігання здійснюється на АЗС (автозаправні станції) згідно переліку АЗС, який доводиться до відома Покупця шляхом розміщення та оновлення (змінюється в односторонньому порядку) Продавцем на ВЕБ-сайті Продавця або шляхом надання Покупцю в письмовій формі актуального переліку, чинного на дату вимоги.
  4. Видача Товарів Покупцю зі зберігання здійснюється до закінчення строку зберігання, лише після повної оплатити вартості переданого Покупцю Товару, за умови фактичної наявності Товарів на АЗС на момент звернення Покупця, шляхом заправки через паливороздавальні колонки в паливний бак автотранспортних засобів або в тару Покупця, згідно вимог законодавства.
  5. Для отримання Товарів зі зберігання, Покупець зобов'язаний пред'явити відповідні документи, технічні засоби, що підтверджують право на отримання Товару. Умови отримання/пред'явлення Покупцем вказаних документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання, умови видачі/припинення видачі Товарів зі зберігання узгоджуються Сторонами у додатках (додаткових договорах) до цього Договору.
  6. Покупець зобов'язується отримати Товар зі зберігання протягом строку зберігання, який визначений цим Договором.
  7. У випадку прострочення Покупцем здійснення оплати поставлених Товарів, Продавець має право вимагати повернення неоплаченого в строк Товару, а Покупець зобов'язаний повернути такий Товар. Повернення Товару здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на повернення Товару. Право власності на Товар переходить від Покупця до Продавця з дати підписання накладної на повернення Товару.
  8. У випадку неотримання Покупцем зі зберігання Товарів протягом строку зберігання, Продавець має право вимагати повернення (у власність Продавця) таких Товарів, а Покупець зобов'язаний повернути такі Товари. Повернення Товару здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на повернення Товару. Якщо повернуті Продавцю Товари були оплачені Покупцем, Продавець повертає Покупцю оплачені за Товари кошти. Право власності на Товар переходить від Покупця до Продавця з дати підписання накладної на повернення Товару.
 5. Права та обов'язки сторін
  1. Покупець зобов'язаний:
   1. Приймати Товари поставлені згідно з видатковою накладною. Підписувати видаткову накладну та повертати другий примірник Продавцю протягом 2-х банківських дні з дня отримання від Продавця;
   2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені Товари;
   3. Своєчасно отримувати Товари зі зберігання (протягом строку зберігання);
   4. На вимогу Продавця проводити звірку взаєморозрахунків та підписувати акт звірки взаєморозрахунків між Сторонами;
   5. Нести відповідальність за невиконання та/або несвоєчасне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору та додатків (додаткових договорів) до цього Договору;
   6. Дотримуватися погоджених Сторонами умов отримання, використання документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання та умов видачі/припинення видачі Товарів зі зберігання;
   7. Надати представнику Продавця довіреність, видану та оформлену на свого представника відповідно до чинного законодавства, або інші підтверджуючі повноваження документи, для підписання видаткових накладних.
   8. Виконувати інші зобов'язання, що передбачені цим Договором, додатками, додатковими договорами до Договору.
  2. Покупець має право:
   1. Контролювати та вимагати поставку Товарів, видачу Товарів зі зберігання у строки, встановлені цим Договором;
   2. Отримати документи, технічні засоби, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання в порядку, встановленому цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору;
   3. Вимагати від Продавця проведення звірки взаєморозрахунків.
   4. Інші права передбачені Договором та додатками, додатковими договорами до нього.
  3. Продавець зобов'язаний:
   1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
   2. Забезпечити видачу Товарів зі зберігання у строки та в порядку, встановлені цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору;
   3. Забезпечити відповідність якості Товарів умовам цього Договору;
   4. Надавати Покупцю видаткові накладні, які підтверджують здійснення поставок Товарів;
   5. Надавати Покупцю документи, технічні засоби, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання в порядку, встановленому цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору.

6.4. Продавець має право:

 1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
 2. В односторонньому порядку вносити зміни в перелік АЗС, на яких здійснюється відпуск Товарів зі зберігання.
 3. Припинити видачу зі зберігання Товарів без сплати жодних штрафних санкцій і без відшкодування можливих збитків Покупця, у випадках:

- порушення Покупцем строку (терміну) оплати грошових зобов'язань перед Продавцем;

- порушення Покупцем передбачених умовами Договору зобов'язань, щодо своєчасного підписання та/або надання видаткових накладних та інших документів;

- пред'явлення документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання, що містить в собі очевидні ознаки підробки або втратили чинність;

-        припинення строку дії Договору;

-        закінчення строку зберігання Товарів;

- виникнення форс-мажорних обставин у будь-якої із Сторін;

 1. У випадку невиконання зобов'язань Покупцем, Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 календарних днів до дати розірвання;
 2. Збільшити строки зберігання Товарів з наданням Покупцю, при необхідності, нових документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання;
 3. Інші права передбачені Договором та додатками, додатковими договорами до нього.
 1. Відповідальність сторін
  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
  2. Кожна зі Сторін, яка порушила свої грошові зобов'язання за цим Договором, зобов'язана сплатити нараховані іншою Стороною штрафні санкції (пеня, штраф), а саме: пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від неоплаченої/несвоєчасно оплаченої суми за кожен день прострочення оплати. Пеня нараховується за весь період (строк), протягом якого тривало порушення відповідного грошового зобов'язання винною Стороною.
  3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій не звільняє її від обов'язку реально виконати свої договірні зобов'язання в повному обсязі та відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі. Відшкодування винною Стороною збитків іншої Сторони, не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
  4. У випадках прострочення Покупцем здійснення оплати Товарів за цим Договором, неотримання Покупцем зі зберігання Товарів протягом строку зберігання, Продавець має право неоплачені, неотримані Покупцем зі зберігання Товари зарахувати як майнову неустойку за порушення Покупцем зобов'язань, передбачених п.п. 6.1.2., 6.1.3. цього Договору. Вказана майнова неустойка сплачується у майновій формі і обчислюється в розмірі 100% (сто відсотків) від кількості Товару, неоплаченого Покупцем, неотриманого Покупцем зі зберігання у встановлені цим Договором строки, при цьому обов'язок Продавця щодо передачі зі зберігання Покупцю Товару, який утримується як майнова неустойка, припиняється. Право власності на Товар, який Продавець стягнув як неустойку переходить до Продавця одночасно із застосування майнової неустойки.
  5. При настанні обставин, передбачених пунктом 7.4. цього Договору, Продавець, на вимогу Покупця, повідомляє Покупця про застосовану ним майнову неустойку в письмовій або електронній формі. У повідомленні зазначаються, зокрема, кількість та асортимент Товару, який стягнуто як майнову неустойку.
  6. Додаткові умови про відповідальність Сторін узгоджуються Сторонами у додатках (додаткових договорах) до цього Договору.
 2. Обставини непереборної сили
  1. При неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань по цьому Договору, окрім грошових, внаслідок обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), а саме: аварії, пожежі, стихійного лиха, рішень державних органів, військових дій, диверсій, актів тероризму, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, блокади або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань переноситься на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.
  2. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
  3. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, кожна із Сторін вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши іншій стороні відповідне письмове повідомлення. В таких випадках жодна зі Сторін не вправі пред'являти претензії іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків, за винятком претензії Продавця до Покупця щодо обов'язку повністю здійснити оплату за Товари, які були передані (надані) Покупцю.
  4. До моменту дострокового припинення (розірвання) Договору, Покупець зобов'язаний провести

повний розрахунок з Продавцем за передані Товари. Невиконання цього обов'язку позбавляє Покупця права розірвати (припинити) цей Договір в односторонньому порядку та не звільняє Покупця від обов'язку нести відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору.

  1. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від проведення оплати за Товари, які були йому передані (надані) до моменту виникнення обставин непереборної сили.

Продавець не відповідає за втрату або пошкодження Товарів Покупця, що відбулося внаслідок обставин непереборної сили (обставин форс-мажору) та не зобов'язаний повернути зі зберігання/компенсувати вартість втрачених/пошкоджених за таких умов Товарів Покупця.

  1. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово- промислової палати України, регіональної торгово-промислової палати чи іншого компетентного органу.
 1. Вирішення спорів
  1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
  2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України. Досудовий порядок врегулювання спорів не є обов'язковим.
 2. Строк дії договору
  1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до 31.12.2023 року, а в частині виконання грошових зобов'язань за цим Договором - до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх грошових зобов'язань за цим Договором.
  2. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю , укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
  3. Цей Договір укладається і підписується українською мовою у 2-х (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.
  4. До моменту припинення Договору Сторони зобов'язані провести повний взаєморозрахунок, за результатами здійснених Транзакцій і фактичних оплат.
 3. Інші умови
  1. Сторони підтверджують, що при укладенні цього договору, вони досягли згоди, щодо всіх істотних умов Договору (викладені в розділах 1-5 Договору) та інших умов Договору.
  2. Сторони підтверджують, що з метою належного виконання Договору, конкретизації порядку виконання окремих зобов'язань Сторін, встановлення додаткових умов про відповідальність за неналежне виконання зобов'язань, ними можуть укладатися додатки, додаткові договори до цього Договору, що не вважатиметься зміною умов (в т. ч. істотних умов) Договору. У випадку внесення Сторонами змін в додатки до цього Договору шляхом підписання Сторонами відповідних додатків в новій редакції, такі додатки діють в нові редакції із зазначеної в них дати із одночасним припиненням дії додатків у попередній редакції, якщо інше не погоджено Сторонами.
  3. Істотні умови цього Договору викладені в розділах 1-5 Договору і можуть змінюватися відповідно до законодавства України, з врахуванням положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178.
 4. Додатки до договору

12.1.Невід'ємною частиною цього Договору є додатки, додаткові договори, акти, видаткові накладні, інші документи, підписані сторонами у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

 1. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

13.1 Сторони зобов'язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги та будь- які інші преференції працівникам Сторін та особам, які пов'язані будь-якими відносинами з Сторонами, що є відповідальними за умови виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої Сторони, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Сторін.

13.1У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента, останній зобов'язаний негайно повідомити іншу Сторону про такі факти.

13.2Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України та вживатимуть усіх необхідних заходів для запобігання та виявлення корупції при виконанні умов цього Договору.

13.3Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

 1. Місцезнаходження та банківські
  реквізити сторін

Продавець

Покупець

Адреса

Адреса:

Поштові реквізити:

Поштові реквізити:

Р/Р

р/р

в

в

МФО

МФО

Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ

ІПН

ІПН

Тел

Тел

Факс:

Факс :

Е-mail:

Е-mail:

Від

Від

/ /

/ /

М.П.

М.П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора