A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Коломацької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік»

Дата: 16.09.2021 12:20
Кількість переглядів: 380

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Коломацької сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік»

 

Розробник: фінансовий відділ Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області

Контактний телефон: (0532) 64-14-63

 

 1. Визначення  проблеми

 

 Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України сільські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Коломацької сільської територіальної громади єдиного податку на 2022 рік.

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  Коломацької сільської ради, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами.

Аналіз  регуляторного впливу проєкту  рішення Коломацької сільської ради  «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» підготовлений відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV  та  Методики  проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №  308 (зі  змінами та  доповненнями ).

За 2020 рік до сільського бюджету було сплачено 2451,297 тис. грн. єдиного податку. З них: 167,419 тис. грн. сплатили юридичні особи; 739,784 тис. грн. – фізичні особи; 1544,094 тис. грн. – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Даний аналіз регуляторного впливу визначає  правові та  організаційні  засади реалізації проєкту рішення  «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік».

Відповідно до п.24.26, статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 7, 8, 10, 12, 291-300 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення  місцевих податків і зборів  покладені на органи місцевого самоврядування.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив

 

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідне для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Коломацької сільської територіальної громади, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів. Встановлення ставок єдиного податку, які відповідають вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території сільської ради, тому що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення Коломацької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України.

Основними цілями прийняття  пропонованого регуляторного акта  є :

 1. виконання вимог чинного законодавства;
 2. врегулювання правовідносин  між  Коломацькою сільською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
 3. встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.
 4. задоволення інтересів місцевої громади з питань:
 • наповнення  сільського бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;
 • здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету;
 • забезпечення  найбільш повного обліку суб’єктів господарювання;
 • забезпечення  раціонального та ефективного провадження господарської діяльності;
 • задоволення  інтересів суб’єктів господарської діяльності;
 • вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння  місцевих податків і зборів;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних засобів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2021 року діюче на території Коломацької сільської ради рішення про встановлення єдиного податку втрачає свою актуальність та не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2022  році

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку бізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2021 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2022 році

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до сільського  бюджету без погіршення умов для розвитку бізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку громади

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Юридичні особи

Фізичні особи

Сільськогосподарські товаровиробники

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

67

30

101

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4

66

30

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток)

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Відсутні

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Коломацької сільської ради

 

Таким чином, альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати єдиного податку відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. У разі не встановлення рішенням органів місцевого самоврядування ставок єдиного податку, такий податок сплачується платниками у порядку, встановленому Кодексом. Неприйняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» спричинить значні втрати дохідної частини сільського бюджету.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Для визначення оптимального альтернативного способу з урахуванням  системи бальної оцінки ступеня досягнення  визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня  досягнення  визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть  бути досягнуті повною мірою (проблема більше  існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті  (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг  результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного  бала

Альтернатива 1

1

Неприйняття  відповідного регуляторного акту призведе до недоотримання  доходів бюджетом

Альтернатива 2

4

Прийняття  рішення  відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим  податкам і зборам, залучає додаткові надходження  до бюджету. Встановлюється можливість прозорого врегулювання відносин в сфері сплати єдиного податку. Встановлення  рівних  прав та обов’язків для всіх громадян та суб’єктів  господарювання

   

Рейтинг результативності

Вимоги

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для держави і громадян вигоди відсутні. Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (1 відсоток)

Недоотримання надходжень до бюджету, фінансування бюджетної  сфери сільської ради залишиться на тому ж рівні. Витрати, пов’язані з  необхідністю ведення обліку, перерахуванням  податків  та зборів до  бюджету і подання  податкової звітності

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Коломацька територіальна громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. Ставки  єдиного податку  не приведенні у відповідність

Альтернатива 2

Від прийняття регуляторного акту залежить  зміцнення фінансової бази сільського бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення  прозорості ставок по місцевим податкам і зборам,  забезпечення  рівних прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання

Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням  та  популяризацією  регуляторного акту, сплата податків і зборів за  ставками, що будуть затверджені сільською радою

Проблема, яку передбачається розв’язати  з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні ставок по сплаті єдиного податку та виконання вимог чинного законодавства. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи)

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 1

Недоотримання надходжень до бюджету. Територіальна громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку

Х

Альтернатива 2

Вдосконалення ставок по місцевим податкам і зборам згідно норм чинного законодавства, збільшення надходження до сільського бюджету

Приведення регуляторного акта  у відповідність до чинного законодавства в разі зміни ставок податку, можуть мати як позитивний так і негативний характер. Негативний вплив  може  мати  економічна  криза в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори призведуть до зниження платоспроможності громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може вплинути на дію регуляторного акта стабілізація економічної ситуації, зниження соціальної напруженості в суспільстві. В результаті збільшення дохідної частини бюджету підвищиться  рівень соціального забезпечення окремих категорій громадян і всього населення територіальної громади в цілому.

 

Оцінивши зазначені способи, перевага була віддана другому способу, оскільки прийняття такого регуляторного акту  забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує значних додаткових витрат і коштів сільського бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Відповідно до підпункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу  України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. У зв’язку з цим пропонується розглянути проєкт рішення Коломацької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік» для врегулювання питання ставок місцевих податків і зборів.

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 • затвердження рішення про ставки місцевих податків і зборів;
 • інформування платників про встановлення ставок податків і зборів;
 • сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;
 • забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до сільського бюджету.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості оподаткування та відповідає наступним принципам державної регуляторної політики: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Передбачається, що платники місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як платниками місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і економічного розвитку Коломацької сільської територіальної громади  в цілому.

 

7. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для платників  місцевих податків та зборів, громадян та держави

 

Прийняття рішення про місцеві податки та збори, буде сприяти виведенню платників із тіньового бізнесу до правового русла, економічному розвитку сіл, зміцненню місцевого бюджету.

 

8. Обґрунтування, щодо вигоди/витрат, що виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Можливі витрати пов’язані з оприлюдненням регуляторного акту у засобах масової інформації

Платники місцевих податків та зборів

Прозорість встановлених податків і зборів, можливість обирати різні види підприємницької діяльності

Оплата місцевих податків та зборів

Громадяни

Збільшення надходжень до місцевого бюджету, які будуть направлені на вирішення соціально-економічних питань громади

Оплата місцевих податків та зборів

 

9. Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта в залежності від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить твід ресурсів Коломацької сільської ради, а об’єкти – платники місцевих податків та зборів повинні сплачувати місцеві податки та збори у розмірах, передбачених цим проєктом рішення.

Впровадження та виконання вимог проєкту рішення забезпечується наступними ресурсами:

 • підпункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу  України;
 • статті 18 Закону України «Про місцеві податки і збори»;
 • частиною 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • іншими нормативно-правовими актами.

Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

 

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості місцевим податкам та зборам залишитися без змін.

 

11.   Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

 

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. Зазначений проєкт  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Коломацької сільської ради.

У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

12. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

 

Назва показника

2020 рік

Прогноз на 2021 рік

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

2451,297

5695,000

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від юридичних осіб (тис. грн.)

167,419

270,000

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від фізичних осіб (тис. грн.)

739,784

1695,000

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від  сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 (тис. грн.)

1544,094

3730,000

Загальна кількість платників єдиного податку

47

101

Кількість юридичних осіб, які є платниками єдиного податку        

2

4

Кількість фізичних осіб, які є платниками єдиного податку

28

67

Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які є платниками єдиного податку

17

30

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проєкт рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Коломацької сільської ради в мережі Інтернет за адресою: https://kolomacka-gromada.gov.ua/

 

13. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       

 

 

В.о. начальника відділу                                                                        В.П.Коробейник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора