Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

ПРОТОКОЛ № 1 засідання робочої групи з розробки проєкту  Стратегії розвитку Коломацької сільської територіальної громади до 2027 р. 

Дата: 10.06.2024 13:45
Кількість переглядів: 53

ПРОТОКОЛ № 1
  засідання робочої групи з розробки проєкту 

Стратегії розвитку Коломацької сільської територіальної громади

до 2027 р.
  

 Дата проведення: 04 червня 2024 року

Час проведення: 10.00 год.

Місце проведення: приміщення Коломацької сільської ради

 

Загальний склад робочої групи: 26 осіб.

Присутні:22 члени робочої групи.

Відсутні:4  члени робочої групи.

Головував: Євген Почечун, голова Коломацької сільської ради.

Секретар: Світлана Ващенко, секретар Коломацької сільської ради 

 

Запрошені: 

Кулініч

Олександр Григорович

заступник сільського голови;

Горіздра

Наталія Миколаївна

заступник сільського голови;

Сокирко

Дмитро Петрович

заступник сільського голови

Коробейник

Валентина Павлівна

начальник фінансового відділу  виконавчого комітету Коломацької сільської ради;

Сакун

Володимир Вікторович

начальник відділу  освіти, культури, молоді та спорту Коломацької сільської ради;

Пальок

Лариса Миколаївна

начальник відділу соціального захисту населення та надання адміністративних послуг Коломацької сільської ради

Клеба

Тетяна Олексіївна

головний спеціаліст загального відділу виконавчого Комітету Коломацької сільської ради

Шаповал

Тетяна Василівна

начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Коломацької сільської ради

Сулименко

Віталій  Володимирович

поліцейський офіцер громади

Лобас

Ірина Леонідівна

директор КЗ «Кололмацька ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Сороковий

Геннадій Григорович

директор КП «Степне» Коломацької  сілської ради

Коломієць

Надія Пантелеївна

завідувач Коломацькою амбулаторією загальної практики сімейної медицини

Жукова

Тетяна Олексіївна

завідувач Степненською амбулаторією загальної практики та сімейної медицини

Чеверда

Олексій Дмитрович

депутат Коломацької сільської ради, фізична особа підприємець

Рибалка

Валентина Михайлівна

депутат Коломацької сільської ради, голова Фермерського господарства «Рибалка Г.І.»

Шевченко

Юрій Миколайович

фізична особа, підприємець

Медвідь

Вікторія Юріївна

докторка економічних наук, професорка, голова  ГО «Платформа розвитку громад» (за згодою)

Ярощук

Світлана Василівна

кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка, голова ГО « Зелена мережа» (за згодою)

Клименко

Віта Іванівна

директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області

Туль Світлана

заступниця директорки Агенції регіонального Розвитку Полтавської області.

 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Привітання та вступне слово. Ознайомлення членів робочої групи з принципами та основами стратегічного планування, з Положенням про робочу групу з розробки проекту Стратегії, зокрема з функціями та повноваженнями, а також з методологією розробки Стратегії.

(Доповідає Євген Почечун, голова Коломацької сільської ради;

Вікторія Медвідь, докторка економічних наук, професорка, голова  ГО «Платформа розвитку громад»).

2. Про збір матеріалів для аналітичної частини проекту Стратегії.

(Доповідає Вікторія Медвідь докторка економічних наук, професорка, голова  ГО «Платформа розвитку громад»).

3. Визначення послідовності діяльності робочої групи, затвердження Плану роботи робочої групи. 

(Доповідає Світлана Ващенко, секретар робочої групи, секретар Коломацької сільської ради).

4. Вивчення потреб бенефіціарів. Організація проведення опитування бенефіціарів (громадян та юридичних осіб) для вивчення їх потреб. 

(Доповідає Наталія Горіздра, заступник голови Коломацької сільської ради).

5. Підведення підсумків.

 1. СЛУХАЛИ:

По першому питанню:

Євгена Почечуна, голову Коломацької сільської ради, який привітав членів Робочої групи з початком роботи над розробкою Стратегії розвитку Коломацької територіальної громади за підтримки ГО «Платформа розвитку громад». Подякував ГО «Платформа розвитку громад» за підтримку громади. Виразив надію та побажання, щоб Стратегія розвитку Коломацької територіальної громади стала дієвим документом для подальшого розвитку та підвищення рівня якості життя мешканців громади.

Вікторію Медвідь, докторку економічних наук, професорка, голову  ГО «Платформа розвитку громад», яка ознайомила присутніх з законодавчим підґрунтям для розробки Стратегії розвитку Коломацької територіальної громади до 2027 року. Ознайомила всіх присутніх з принципами та основами стратегічного планування, з Положенням про робочу групу з розробки проекту Стратегії, зокрема з функціями та повноваженнями, а також з методологію стратегічного планування, сформульовану у Методичних рекомендаціях щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджену наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265 та повідомив про наступні етапи стратегічного планування:

Етап 1: Аналіз середовища та чинників розвитку територіальної громади. Організовується збір та аналіз наявних даних про стан соціально - економічного розвитку громади. Обов’язковим елементом аналізу в процесі стратегічного планування буде проведення анкетування жителів і представників бізнесу, що дозволить зрозуміти проблемні питання, перспективи розвитку громади та визначити очікування.

Етап 2: Визначення бачення та цілей розвитку громади. На цьому етапі робочою групою будуть вивчені результати соціально-економічного аналізу та результати опитування активу громади, мешканців та бізнесу. Із стратегічного бачення та структури ключових проблем громади будуть сформовані стратегічні напрями сфер функціонування територіальної громади, в яких необхідно проводити зміни, щоб досягти стратегічного бачення.

Етап 3: Розробка планів дій (Плану реалізації Стратегії). На цьому етапі Робочою групою за кожним з визначених напрямків розвитку будуть розроблені стратегічні (загальні) цілі, на основі яких будуть сформульовані цілі нижчого порядку - оперативні цілі. Стратегічні та Оперативні цілі Стратегії мають бути узгоджені з існуючими в громаді та області (регіональними) стратегіями і профільними програмами.

Етап 4: Формулювання Завдань. Кожна з Оперативних цілей буде досягатися шляхом виконання конкретних Завдань, які містять відомості про заходи, які необхідно здійснити та результати, яких необхідно досягти.

Етап 5: Громадське обговорення та ухвалення Стратегії та Плану заходів з її реалізації. Створивши Стратегію, робочою групою ініціюється проведення громадського обговорення. Після проведення громадського обговорення доопрацьований стратегічний документ подається на розгляд і ухвалення селищній раді. І вже на пленарному засіданні сесії селищної ради буде ухвалена Стратегія та План заходів з її реалізації.

 

2. СЛУХАЛИ:

По другому питанню:

Вікторію Медвідь, докторку економічних наук, професорка, голову  ГО «Платформа розвитку громад», яка повідомила, про необхідність проведення збору соціально-економічних даних, аналізу основних економічних показників роботи галузей освіти, культури, житловокомунального-господарства, медицини, розвитку інфраструктури, екологічного стану громади та потенціалу громади. Наглядно та детально розповіла про джерела збору інформації. Надала рекомендації розпочинати процес збору інформації якнайшвидше та підійти до цього відповідально, визначити відповідальних осіб за збір та узагальнення інформації, встановити конкретні строки збору необхідних даних.

 

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Ващенко, секретар робочої групи, секретар Коломацької сільської ради, наголосила на важливості розробки плану Стратегічного розвитку громади, закликала усіх учасників бути активними та висловлювати свої думки з цього питання. Зазначила, що основна перевага громад, які мають План стратегічного розвитку - вони знають, чого хочуть досягнути, які потрібні ресурси, що для цього потрібно робити, коли і якими силами.

 

3. СЛУХАЛИ:

По третьому питанню:

Світлану Ващенко, секретаря робочої групи, секретаря Коломацької сільської ради, яка ознайомила всіх присутніх з послідовністю діяльності робочої групи, винесла на розгляд та затвердження проект Плану роботи робочої групи (додається).

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити План роботи робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку Коломацької сільської територіальної громади до 2027 р.

 

4. СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню:

Наталію Горіздру – члена робочої групи, заступника голови Коломацької сільської ради, щодо необхідності проведення опитування населення громади для вивчення потреб бенефіціарів (громадян та юридичних осіб). Доповіла, що з метою залучення громадськості до процесу написання Стратегії розвитку фінансовим відділом Коломацької сільської ради підготовлені форми анкет та опитувальних листів для розповсюдження серед населення громади та бізнесу. Звернула увагу присутніх на те, що проведення опитування представників бізнесу, молоді та мешканців громади є важливим. Так, як під час опитування є можливість з'ясувати проблеми та потреби, які на думку мешканців громади необхідно вирішити першочергово. Повідомила, що учасникам буде запропоновано заповнити онлайн форму анкети, або її друковану копію.

В обговорені питань також взяли участь: Медвідь В.Ю., Корабейник В.П., Пальок Л.М.

 

5. Підведення підсумків.

ВИРІШИЛИ:

1. З метою залучення громадськості до всебічного обговорення проекту Стратегії розвитку Коломацької сільської територіальної громади до 2027 р. на офіційному сайті Коломацької сільської ради в новоствореному розділі: «Стратегія розвитку громади» розмістити відповідні матеріали і висвітлювати хід розробки проекту Стратегії розвитку громади.

2. Організувати процес розповсюдження анкет серед мешканців громади та представників бізнесу, а саме:

- старостам громади забезпечити збір та ефективну обробку отриманих заповнених анкет;

- розмістити анкети на сайті Коломацької сільської ради для заповнення громадянами в он-лайн режимі.

3. Загальному відділу виконавчого комітету Коломацької сільської ради узагальнити до 14.06.2024 року аналіз наявних даних про стан соціально-економічного розвитку громади та звіт по результатах опитування громадян Коломацької сільської територіальної громади.

 

 

Голова робочої групи                                                                   Євген ПОЧЕЧУН

 

 

Секретар робочої групи                                                               Світлана ВАЩЕНКО

 

 

 

Календарний графік розробки Стратегії розвитку 

Коломацької громади до 2027 р.

Проведення першої Стратегічної сесії (1.06.2024-16.06.2024)

Розробляємо календарний графік розробки Стратегії

Затверджуємо склад робочої групи

Затверджуємо Положення про робочу групу

Визначаємо цільові групи Стратегії, будуємо карту емпатії (робота в групах)

Розробляємо анкету соціологічного дослідження

Визначаємо перелік показників для формування аналітичної частини

Проведення другої Стратегічної сесії (17.06.2024-15.07.2024)

Обговорення результатів соціологічного дослідження

Обговорення аналітичної частини

Розробка SWOT – аналізу (робота в групах)

Проведення третьої Стратегічної сесії (16.07.2024-5.08.2024)

Представлення результатів SWOT – аналізу

Визначення Стратегічного бачення, місії громади

Побудова Дерева цілей

Проведення фокус груп за пріоритетами розвитку громади (онлайн)

6.08.2024-25.08.2024

Оголошення збору ідей від громадськості

Проведення фокус груп за напрямами: економіка, соціальна політика (соціальний захист, охорона здоров’я), гуманітарна політика (освіта, культура, спорт), цивільний захист, цифровізація та комунікаційна політика, ЖКГ (земельні питання та благоустрій), молодь тощо.

Презентація Проєкту Стратегії 26.08.2024- 15.09.2024

Проведення СЕО 16.09.2024 - 31.10.2024

Проведення дискусійних фокус груп за необхідності   1.11.2024- 8.11.2024


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора