A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Коломацької сільської ради «Про затвердження «Положення про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на 2022 рік на території Коломацької сільської ради»

Дата: 16.09.2021 12:34
Кількість переглядів: 562

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Коломацької сільської ради

«Про затвердження «Положення про встановлення ставок

земельного податку та орендної плати на 2022 рік

на території Коломацької сільської ради»

 

Розробник: відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Коломацької сільської ради.

Контактний телефон: (0532) 64-14-63

 

 1. Визначення  проблеми

 

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України сільські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Враховуючи положення Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказ Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 виникає необхідність встановлення на території Коломацької сільської територіальної громади ставок земельного податку та орендної плати на 2022 рік.

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини бюджету Коломацької сільської територіальної громади, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

На підставі аналізу, проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про затвердження «Положення про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на 2022 рік на території Коломацької сільської ради». Цим проєктом рішення пропонується встановити на території Коломацької сільської ради у 2022 році ставки земельного податку, пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.

Протягом 2020 року, до сільського бюджету надійшло 220,666 тис.грн. від сплати земельного податку та 897,324 тис.грн. орендної плати.

Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідне для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Коломацької сільської територіальної громади, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів. Встановлення ставок земельного податку та орендної плати матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території сільської ради, тому що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акта:

 

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог Податкового кодексу України, отримання до бюджету Коломацької сільської територіальної громади прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

 • кількісні: надходження плати за землю до доходної частини бюджету Коломацької сільської територіальної громади, що надають можливість для забезпечення виконання соціально-важливих програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо;
 • часовий: дія регуляторного акта протягом року;
 • якісний: забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Цілями регуляторного акта є:

 • установлення ставок земельного податку та пільг зі сплати цього податку;
 • забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах Коломацької сільської територіальної громади;
 • отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини бюджету Коломацької ТГ для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття проєкту регуляторного акта призведе до невиконання вимог підпункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України. Відповідно до цієї статті, органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Коломацької сільської територіальної громади, відповідно до Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Ця альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання, враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення, збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб’єктів господарювання, створює умови для належного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської  ради.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді селища буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників земельного податку. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Втрата пільг з плати за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги Податковим кодексом України не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Внаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення, збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників земельного податку. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями

Відсутні

 

Втрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 1. Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги не встановлені Податковим кодексом, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами

Альтернатива 2

 1. Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.
 2. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
 3. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення сільської ради

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги не встановлені Податковим кодексом, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету

Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково

Альтернатива 2

Упорядкування відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету територіальної громади можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених сільським бюджетом

Розмір плати за землю для всіх категорій землекористувачів не збільшується.

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему. У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету

Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

 • зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;
 • сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;
 • отримати заплановані податкові надходження до бюджету громади;
 • сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Коломацької сільської територіальної громади відповідно до основних положень Податкового кодексу та зміцнення ресурсної бази сільського бюджету.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 1. доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету;
 2. ефективності – запровадження даного регуляторного акта дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (державної форми власності);
 3. збалансованості – чітке визначення умов сплати земельного податку для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт, стабільне отримання надходжень даного податку для бюджету;
 4. передбачуваності – прийняття даного регуляторного акта дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування отримати перспективу розвитку на подальші роки;
 5. принципу прозорості – даний проєкт рішення оприлюднюється на офіційному сайті Коломацької ТГ в мережі Інтернет: https://kolomacka-gromada.gov.ua/;
 6. врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування проєкту регуляторного акта можна направляти свої пропозиції та зауваження на адресу: 38742, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Коломацьке, вул.Центральна, 43; Тел.: (0532) 64-14-61; E-mail: kolomatska.s.r@ukr.net.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Додаткових витрат на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 р. та діє протягом року.

Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов’язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених Податковим кодексом України. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку.

Відповідно до статті 126 Податкового кодексу України, якщо платник податків протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення не сплачує суму грошового зобов’язання, то такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України, після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний календарний день прострочення сплати.

У зв’язку з цим, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проєкту рішення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити наступні статистичні показники:

 

Назва показника

2020 рік

Прогноз на 2021 рік

Надходження до місцевого бюджету земельного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

220,666

642,000

Надходження до місцевого бюджету земельного податку від юридичних осіб (тис. грн.)

51,962

86,000

Надходження до місцевого бюджету земельного податку від фізичних осіб (тис. грн.)

168,704

556,000

Надходження до місцевого бюджету орендної плати від всіх груп платників (тис. грн.)

897,324

1228,000

Надходження до місцевого бюджету орендної плати від юридичних осіб (тис. грн.)

611,787

882,000

Надходження до місцевого бюджету орендної плати від фізичних осіб (тис. грн.)

285,537

346,000

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Високий. Проєкт рішення оприлюднюється на офіційному сайті Коломацької ТГ в мережі Інтернет:

https://kolomacka-gromada.gov.ua/

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

 • виконання заходів з відстеження результативності;
 • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

 • базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на етапі підготовки регуляторного акта або не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим актом;
 • повторне та періодичне відстеження не здійснюється, у зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища

                                                      Т.В. Шаповал

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора