Коломацька громада
Полтавська область, Полтавський район

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Коломацької сільської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік»

Дата: 16.09.2021 12:27
Кількість переглядів: 391

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Коломацької сільської ради

«Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік»

 

Розробник: фінансовий відділ Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області

Контактний телефон: (0532) 64-14-63

 

 1. Визначення  проблеми

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та збори, які сплачуються громадянами та суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  Коломацької сільської ради, відповідно до Податкового кодексу України, та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами.

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Коломацької сільської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік» підготовлений відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та  Методики  проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №  308.

Аналіз визначає  правові та  організаційні  засади реалізації проекту рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік».

Відповідно до п.24.26, статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 7, 8, 10, 12, 291-300 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення  місцевих податків і зборів  покладені на органи місцевого самоврядування.

У 2020 році кошти від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевого бюджету не надходили.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив

 

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти  господарювання

+

 

У тому  числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення  необхідне для прозорого та  ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Коломацької сільської територіальної громади, здійснення необхідного контролю за своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів.

Встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів, які відповідають вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, які мешкають на території сільської ради, тому що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення Коломацької сільської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України.

Основними цілями прийняття  пропонованого регуляторного акта  є:

 1. виконання вимог чинного законодавства;
 2. врегулювання правовідносин  між  Коломацькою сільською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати податку;
 3. забезпечення сталих надходжень до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.
 4. задоволення інтересів місцевої громади з питань:
 • наповнення  сільського бюджету, шляхом отримання  додаткового обсягу надходжень;
 • здійснення  планування та прогнозування  надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету;
 • забезпечення  найбільш повного обліку суб’єктів господарювання;
 • забезпечення  раціонального та ефективного провадження господарської діяльності;
 • задоволення  інтересів суб’єктів господарської діяльності;
 • вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння  місцевих податків і зборів;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних засобів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2021 року діюче на території Коломацької сільської ради рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік» втрачає свою актуальність та не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку бізнесу

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2021 року рішення про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу

Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку громади

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (0 відсотків)

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (0 відсоток).

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Відсутні

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Коломацької сільської ради

 

Таким чином, альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

Неприйняття рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік» спричинить втрати дохідної частини сільського бюджету, а також не дозволить досягти цілей державного регулювання.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Для визначення оптимального альтернативного способу з урахуванням  системи бальної оцінки ступеня досягнення  визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня  досягнення  визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть  бути досягнуті повною мірою (проблема більше  існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті  (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг  результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного  бала

Альтернатива 1

1

Рішення про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що зменшить надходження до місцевого бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2023 року

Альтернатива 2

4

Прийняття  рішення  відповідає вимогам чинного законодавства, дає змоги привести у відповідальність ставки по місцевим  податкам і зборам, залучає додаткові надходження  до бюджету. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

Рейтинг результативності

Вимоги

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для держави і громадян вигоди відсутні. Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (0 відсотків)

Недоотримання надходжень до бюджету, фінансування бюджетної  сфери сільської ради залишиться на тому ж рівні. Витрати, пов’язані з  необхідністю ведення обліку, перерахуванням  податків  та зборів до  бюджету і подання  податкової звітності

Рішення

«Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік» не буде діяти у 2022 році, що зменшить надходження до сільського бюджету

Альтернатива 2

Від прийняття регуляторного акту залежить  зміцнення фінансової бази сільського бюджету, отримання додаткових надходжень, збільшення фінансування соціальної сфери, забезпечення  прозорості ставок по місцевим податкам і зборам,  забезпечення  рівних прав та  можливостей для всіх громадян та суб’єктів господарювання

Витрати, пов’язані з прийняттям, оприлюдненням  та  популяризацією  регуляторного акту, сплата податків і зборів за  ставками, що будуть затверджені сільською радою

Проблема, яку передбачається розв’язати  з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні ставок по сплаті збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік та виконання вимог чинного законодавства. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи)

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 1

Недоотримання надходжень до бюджету.

Х

Альтернатива 2

Вдосконалення ставок по місцевим податкам і зборам згідно норм чинного законодавства, збільшення надходження до сільського бюджету

Приведення регуляторного акта  у відповідність до чинного законодавства

 

Оцінивши зазначені способи, перевага була віддана другому способу, оскільки прийняття такого регуляторного акту  забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує значних додаткових витрат і коштів сільського бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Відповідно до підпункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу  України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. У зв’язку з цим пропонується розглянути проєкт рішення Коломацької сільської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік» для врегулювання питання ставок місцевих податків і зборів.

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 • затвердження рішення про ставки місцевих податків і зборів;
 • інформування платників про встановлення ставок податків і зборів;
 • сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів;
 • забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до сільського бюджету.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості оподаткування та відповідає наступним принципам державної регуляторної політики: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Передбачається, що платники місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як платниками місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і економічного розвитку Коломацької сільської територіальної громади  в цілому.

 

7. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для платників  місцевих податків та зборів, громадян та держави

 

Прийняття рішення про місцеві податки та збори, буде сприяти виведенню платників із тіньового бізнесу до правового русла, економічному розвитку сіл, зміцненню місцевого бюджету.

 

8. Обґрунтування, щодо вигоди/витрат, що виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Можливі витрати пов’язані з оприлюдненням регуляторного акту у засобах масової інформації

Платники місцевих податків та зборів

Прозорість встановлених податків і зборів, можливість обирати різні види підприємницької діяльності

Оплата місцевих податків та зборів

Громадяни

Збільшення надходжень до місцевого бюджету, які будуть направлені на вирішення соціально-економічних питань громади

Оплата місцевих податків та зборів

 

9. Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта в залежності від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить твід ресурсів Коломацької сільської ради, а об’єкти – платники місцевих податків та зборів повинні сплачувати місцеві податки та збори у розмірах, передбачених цим проєктом рішення.

Впровадження та виконання вимог проєкту рішення забезпечується наступними ресурсами:

 • підпункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу  України;
 • статті 18 Закону України «Про місцеві податки і збори»;
 • частиною 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • іншими нормативно-правовими актами.

Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

 

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості місцевим податкам та зборам залишитися без змін.

 

11.   Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

 

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. Зазначений проєкт  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Коломацької сільської ради.

У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

12. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

 

Назва показника

2020 рік

Прогноз на 2021 рік

Надходження до місцевого бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів

з фізичних осіб (тис.грн.)

0,00

0,00

Надходження до місцевого бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів (тис.грн.)

0,00

0,00

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проєкт рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Коломацької сільської ради в мережі Інтернет за адресою: https://kolomacka-gromada.gov.ua/

 

13. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       

 

 

 

В.о. начальника відділу                                                                        В.П.Коробейник

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора